Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Chương trình giao lưu gặp gỡ các thành viên 3 miền Bắc - Trung - Nam tổng kết năm 2020 và cháo đón năm 2021 với nhiều hứa hẹn thành công mới.

Nội dung

Trong không khí đầu năm dương lịch 2021 và cuối năm âm lịch 2020. VIETMAP-GROUP đã tổ chức chương trình TEAM BUILDING giao lưu gặp gỡ 3 miền BẮC - TRUNG - NAM để cùng nhìn lại 1 năm với nhiều biến động với dịch Covid và chào đón năm mới 2021 với nhiều hứa hẹn thành công sắp tới.


VS247

vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý