Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Triển khai hệ thống quan trắc tự động nước thải cho Khách sạn Furama - Đà Nẵng

Nội dung

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tại RESORT FURAMA - ĐÀ NẴNG
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THIÊN THAI - ARIYANA
Địa chỉ : 107 Võ Nguyên Giáp, Mỹ Khê, Đà Nẵng
Thời gian triển khai : 2020

 

VS247

vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý