Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục ống khói lò đốt của công ty Môi Trường ETC - Nam Định

Nội dung

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục ống khói lò đốt của công ty Môi Trường ETC - Nam Định
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ETC - NAM ĐỊNH
Địa chỉ : Đường D1 (M2+M3), KCN Hòa Xá, Lộc Hòa, TP Nam Định, Nam Định.
Thời gian triển khai : 2020
vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý