Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Nguyệt Minh II - Vĩnh Phúc Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2 - VĨNH PHÚC Địa chỉ : KCN Bình Xuyên, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Thời gian triển khai : 2019

Nội dung

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Nguyệt Minh II - Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2 - VĨNH PHÚC
Địa chỉ : KCN Bình Xuyên, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Thời gian triển khai : 2019


VS247

vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý