Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục ống khói lò luyện đúc Nhôm tại nhà máy Nhôm Minh Dũng - Bắc Ninh

Nội dung

 
Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Nhôm Chiến Thắng - Bắc Ninh.
Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG - BẮC NINH
Địa chỉ : Cụm CN Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
Thời gian triển khai : 2020

VS247

vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý