Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Triển khai hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy Bia SABECO Sài Gòn Phủ Lý Hà Nam

Nội dung

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tại nhà máy Bia SABECO SÀI GÒN PHỦ LÝ HÀ NAM
Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH MTV BIA SÀI GÒN PHỦ LÝ - HÀ NAM
Địa chỉ : 104-106 đường Trần Phú, TP Phủ Lý, Hà Nam
Thời gian triển khai : 2020
 

 


VS247

vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý