Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Xi Măng Vicem Hải Vân - Đà Nẵng

Nội dung

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Xi Măng - Hải Vân - Đà Nẵng
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
Địa chỉ :65 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Thời gian triển khai : 2019
vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý