Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục nhà máy Xi Măng Sài Sơn - Hà Nội

Nội dung


Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Xi Măng Sài Sơn - Hà Nội
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN - HÀ NỘI 

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, xã Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Thời gian triển khai : 2019
vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý