Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Model: WDet-1000 Xuất xứ: Zetian/ChinaSensor đo COD, TSS, Flow, pH, Nhiệt độ, có thể tùy chọn mở rộng+ Nguyên lý đo: Hấp thụ quang phổ UVI không dùng hóa chất + Phương pháp làm sạch đầu đo: Bằng khí nén (tự động/ thủ công) + Thời gian đáp ứng: 60s + Độ lặp: 2% + Nhiệt độ hoạt động: 5-400CMàn hình hiển thị+ Hiển thị các thông số: DO, BOD,COD, TSS, Nhiệt độ, pH, lưu lượng + Đơn vị hiển thị: mg/L, NTU, m3/h, oC, pH + Nhiệt độ làm việc: 0-60oC + Cổng kết nối: RS232/RS485/Analog (4-20mA)/USB + Nguồn điện: 220VAC/50Hz + Đạt tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dung

Thiết bị đo đa chỉ tiêu WDET-1000
Model: WDet-1000
Xuất xứ: Zetian/China


♦ Sensor đo COD, TSS, Flow, pH, Nhiệt độ, có thể tùy chọn mở rộng
+ Nguyên lý đo: Hấp thụ quang phổ UVI không dùng hóa chất

+ Phương pháp làm sạch đầu đo: Bằng khí nén (tự động/ thủ công)

+ Thời gian đáp ứng: 60s

+ Độ lặp: 2%

+ Nhiệt độ hoạt động: 5-400C

♦ Màn hình hiển thị
+ Hiển thị các thông số: DO, BOD,COD, TSS, Nhiệt độ, pH, lưu lượng

+ Đơn vị hiển thị: mg/L, NTU, m3/h, oC, pH

+ Nhiệt độ làm việc: 0-60oC

+ Cổng kết nối: RS232/RS485/Analog (4-20mA)/USB

+ Nguồn điện: 220VAC/50Hz

+ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 
VIETMAP ENVIRONMENT

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý