TIN TỨC CỦA CHÚNG TÔI

Ngày đăng: 1/12/2020

Tác Giả :

Hệ thống quan trắc chất lượng môi trường không khí chung quanh tự động liên tục
Ngày đăng: 30/11/2020

Tác Giả :

Hệ thống quan trắc khai thác nước ngầm tự động liên tục theo thông tư 47/2017 ; thông tư 75/2017
Ngày đăng: 23/11/2020

Tác Giả :

Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông không 3g/4g và kết hợp các thiết bị đo để quan trắc giám sát liên tục online 24/24 chất lượng môi trường nước trong ngành thuỷ hải sản.
Ngày đăng: 18/11/2020

Tác Giả :

Nước ta có mạng lưới sông ngòi, ao, hồ dày đặc với 2360 con sông có chiều dài hơn 10km, tổng chiều dài hơn 41.900km; hơn 3500 hồ,… Tuy nhiên hiện nay, nguồn nước mặt đã và đang bị suy giảm về chất lượng và số lượng nghiêm trọng do tiếp cận tải trọng lớn các chất thải ô nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau. Thực trạng này gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái các dòng sông, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Ngày đăng: 18/11/2020

Tác Giả :

Khí thải công nghiệp là một trong những nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của con người nên được quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành
1 2