Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Nhôm Chiến Thắng - Bắc Ninh. Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG - BẮC NINH Địa chỉ :KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh Thời gian triển khai : 2020

Nội dung

 
Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Nhôm Chiến Thắng - Bắc Ninh.
Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG - BẮC NINH 
Địa chỉ :KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Thời gian triển khai : 2020

VS247

vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý