Nội dung bài viết.

Tóm tắt

Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Xi măng Thành Công III Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH CÔNG III Địa chỉ : Cụm CN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương Thời gian triển khai : 2018

Nội dung

 
Vietmap Environment vừa hoàn thành dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại nhà máy Xi măng Thành Công III
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH CÔNG III
Địa chỉ : Cụm CN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương
Thời gian triển khai : 2018

VS247

vietmapenv

Tệp tin đính kèm

Để lại góp ý