Dự án tiêu biểu

Nhà Máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý

10/06/2021 vietmapenv.com 0 Nhận xét
Nhà Máy Bia Sài Gòn - Phủ Lý

Nhà máy bia Sài Gòn - Phủ Lý (Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phủ Lý) thuộc xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có công suất sản xuất 100 triệu lít/năm.

Hiện nay, nước thải sau hệ thống xử lý của nhà máy được châm hóa chất Clorine để khử trùng, sau đó chảy đến hố ga thu nước và chảy tràn vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt với lưu lượng lớn nhất là 904m3/ngày đêm. 

Để thực hiện quá trình giám sát môi trường trong quá trình hoạt động, VIETMAP Environment đã tư vấn, cung cấp và lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục vào đầu năm 2021. Đáp ứng Thông tư 24/2017/BTNMT & Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Các thông số giám sát: COD, TSS, pH, nhiệt độ, Ammonia, Lưu lượng (đầu vào, đầu ra)

Một số hình ảnh lắp đặt

popup

Số lượng:

Tổng tiền: