Dự án tiêu biểu

Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh - GECO

26/06/2024 Phạm Hưng 0 Nhận xét
Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh - GECO

Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh (GECO) là đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển, l­ưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, chất thải y tế, tiêu huỷ hàng hoá, mua bán phế liệu và tái chế chất thải.

Được thành lập từ năm 2004 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005, với hệ thống phương tiện, thiết bị vận chuyển, xử lý môi trường đồng bộ, hiện đại GECO đã và đang có những bước tiến vững chắc trong công tác xử lý chất thải nói chung và chất thải công nghiệp nguy hại nói riêng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường), Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT (Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường), VIETMAP Environment tự hào là đơn vị được GECO tin tưởng ký hợp đồng tư vấn, thiết kế, cung cấp và hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục  với các thông số: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi tổng, SO2, NOx (NO2), CO và O2.

- Các thiết bị được chứng nhận TUV (Kiểm tra mức độ an toàn và được công nhận đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật An toàn Sản phẩm và Thiết bị - Tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu) đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện môi trường làm việc đặc thù.

- Biện pháp thi công được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, giải pháp thi công tiên tiến, rút ngắn tiến độ thi công CĐT yêu cầu.

- Hệ thống quan trắc hoạt động ổn định, ghi nhận các thông số về chất lượng khí thải, đảm bảo truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hải Dương theo đúng Quy định Pháp luật.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: