Dự án tiêu biểu

Hợp tác xã Minh Tiến

10/08/2021 vietmapenv.com 0 Nhận xét
Hợp tác xã Minh Tiến

Hợp tác xã Minh Tiến là nhà máy sản xuất giấy và bao bì tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy vận hành với 01 lò hơi phục vụ sản xuất có công suất 10 tấn/giờ.

Tháng 07 năm 2021, VIETMAP Environment đã hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục cho ống khói lò hơi của nhà máy giám sát các thông số Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi tổng, NOx, CO, SO2 và O2. Các thông số này đều được truyền dẫn dữ liệu về Sở TNMT Bắc Ninh.

Hình ảnh lắp đặt

popup

Số lượng:

Tổng tiền: