HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHÍ VOCs

Model: GCOM-5000-VOCs

Hãng sản xuất: Zetian - Trung Quốc

Giám sát: Khí VOCs

Mô tả:

¯ Hệ thống giám sát trực tuyến các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi GCOM-5000-VOCs có ba phần cơ bản: hệ thống con giám sát các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hệ thống con giám sát thông số khí thải, hệ thống con kiểm soát và thu thập và xử lý dữ liệu. Nó có thể giám sát các khí ô nhiễm hữu cơ như metan, tổng hydrocacbon, tổng hydrocacbon không metan, xeton aldehyde cacbon thấp, chuỗi benzen (benzen, toluen, xylen, ethyl benzen, isopropyl benzen) và một phần của hydrocacbon halogen hóa , cũng là thông số như như độ ẩm, nhiệt độ, áp suất và vận tốc dòng chảy của khí thải. Sau khi khử bụi bằng đầu dò lấy mẫu, lấy mẫu bằng đường ống gia nhiệt, khử nước và làm lạnh bằng cách ngưng tụ hai bước, khí đo được phân tích bằng mô-đun phân tích khí gia nhiệt (GC-FID). Đối với tình huống giám sát khí ô nhiễm hữu cơ có điểm sôi cao, nó có thể tránh hiệu quả sự thất thoát hấp thụ trong quá trình thu thập và truyền mẫu, đảm bảo hiệu suất tuyệt vời và ổn định trong việc thu thập, phân tích mẫu, tải lên dữ liệu và duy trì liên kết.

Thông số kỹ thuật:

Dải đo  0 ÷ 1000ppm (Có thể tùy chỉnh)
Nhiệt độ 0℃ ÷ 300℃ (Có thể tùy chỉnh)
Vận tốc  0 m/s ÷ 40m/s (Có thể tùy chỉnh)
Áp suất  -10kPa ÷ + 10kPa (Có thể tùy chỉnh)
Kích thước  600mm × 800mm × 1800mm
Nhiệt độ gia nhiệt  120℃ ÷ 180℃
Cấp bảo vệ  IP65
Nguồn cấp  220VAC, 2500W
Nhiệt độ làm việc  -20 ℃ ÷ + 50 ℃
Độ ẩm làm việc  5% Rh ÷ 95% Rh
Áp suất khí nén (0,4 ÷ 0. 8) MPa

Ưu điểm:

¯ Đường dẫn khí lấy mẫu và phân tích có thiết bị điều khiển tự động thổi ngược độc lập.

¯ Nó có thể khắc phục ảnh hưởng của cặn khí mẫu và phân tích lagon.

¯ Phân tích được duy trì nhiệt để tránh sự ngưng tụ và mất mát của mẫu có nhiệt độ sôi cao trong khí nén.

¯ Cấu trúc nhỏ gọn, thuận tiện để sử dụng và bảo trì, độ tin cậy cao.

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: