Dự án tiêu biểu

Nhà Máy Xi Măng Trung Sơn

08/08/2021 vietmapenv.com 0 Nhận xét
Nhà Máy Xi Măng Trung Sơn

Xi măng Trung Sơn là dự án nằm trong Quy hoạch Phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 108/2005/QT-TTg ngày 16/5/2005.

Chủ đầu tư của Xi măng Trung Sơn là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Đến nay, Nhà máy đã đi vào hoạt động và sản xuất xi măng rời mác PC30 và PC40

Năm 2019, VIETMAP Environment đã tư vấn, thiết kế, cung cấp và hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục cho 04 Ống khói của nhà máy gồm:

1. Ống khói lò nung giám sát các thông số: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi, SO2, NOx (NO2), CO và O2.

2. Ống khói làm nguội Clinker giám sát các thông số: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi.

3. Ống khói nghiền than giám sát các thông số: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi.

4. Ống khói nghiền xi giám sát các thông số: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi.

Hình ảnh lắp đặt

popup

Số lượng:

Tổng tiền: