Dự án tiêu biểu

Nhà Máy Xi Măng Vạn Ninh

08/08/2021 vietmapenv.com 0 Nhận xét
Nhà Máy Xi Măng Vạn Ninh
Nhà máy xi măng Vạn Ninh là chi nhánh của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân có địa chỉ tại thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. 
Vào năm 2020, được sự tư vấn - thiết kế - cung cấp thiết bị của VIETMAP Environment, Nhà máy xi măng Vạn Ninh đã lắp đặt Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục cho 4 ống khói (Lò nung, Làm nguội Clinker, Nghiền than, Nghiền xi) và truyền dữ liệu về Sở TNMT Quảng Bình đáp ứng đúng quy định.
  • Ống khói lò nung (08 thông số): Lưu lượng; áp suất; Nhiệt độ; Bụi tổng; NOx (Tính theo NO2); SO2; CO; O2.
  • Ống khói làm nguội Clinker: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi tổng.
  • Ống khói lò nghiền than: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi tổng.
  • Ống khói lò nghiền xi: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, bụi tổng.

Hình ảnh lắp đặt

popup

Số lượng:

Tổng tiền: