Tin tức

Thông Tin Quan Trắc Môi Trường Tự Động Liên Tục Của Nguồn Thải Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên

10/08/2021 vietmapenv.com 0 Nhận xét
Thông Tin Quan Trắc Môi Trường Tự Động Liên Tục Của Nguồn Thải Trên Địa Bàn Tỉnh Thái Nguyên

Nhằm tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc xử lý chất thải của các doanh nghiệp, trong những năm qua Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác quan trắc tự động, liên tục các nguồn khí thải, nước thải. Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đối tượng bắt buộc thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục bao gồm:

Đối với quan trắc nước thải tự động, liên tục: Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh; cơ sở sản xuất có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên; cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần và các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Đối với quan trắc khí thải tự động, liên tục: cơ sở sản xuất thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn; các lò đốt chất thải nguy hại; các lò đốt chất thải của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh; khí thải của các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần và các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ việc hoàn thành lắp đặt quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục được gia hạn đến hết ngày 31/12/2021.

Theo quy định nêu trên, qua rà soát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 62 điểm phát sinh nguồn thải thuộc đối tượng phải quan trắc tự động của 29 doanh nghiệp. Trong đó, có 13 doanh nghiệp phải lắp đặt trạm quan trắc tự động đối với khí thải; 11 doanh nghiệp phải lắp đặt trạm quan trắc tự động đối với nước thải và 05 doanh nghiệp phải lắp đặt cả trạm quan trắc tự động đối với nước thải và khí thải.

Triển khai công tác quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh, năm 2017 tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành đầu tư hạ tầng truyền nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, vận hành. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nguồn thải thực hiện theo yêu cầu của Nghị định. Đến nay đã có 11 đơn vị đã lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường với 25 nguồn thải nước và nguồn thải khí.

Trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, theo dõi, giám sát các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục, trường hợp không hoàn thành  việc lắp đặt và kết nối đúng thời hạn sẽ thực hiện xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường./.

Nguồn: www.tnmtthainguyen.gov.vn

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: