Dự án tiêu biểu

Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc

26/06/2024 Phạm Hưng 0 Nhận xét
Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc

Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc thành lập ngày 11/02/2009 tại Khu 1, Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương. hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải.

Năm 2021, VIETMAP Environment tự hào là đơn vị được MPGE tin tưởng ký hợp đồng tư vấn, thiết kế, cung cấp và hoàn thành lắp đặt 02 Hệ thống quan trắc tự động liên tục cho Công ty và truyền dữ liệu về Sở TNMT Hải Dương tuân thủ đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường), Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT (Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường)

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục cho lò đốt rác thải, các thông số: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi tổng, SO2, NOx (NO2), CO và O2

Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục cho trạm xử lý, các thông số: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: