Dự án tiêu biểu

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường - DRET

26/06/2024 Phạm Hưng 0 Nhận xét
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường - DRET

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường (DRET) thành lập ngày 21/02/2006. Nhà máy xử lý rác thải đặt tại huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Năm 2021, VIETMAP Environment đã tiến hành cung cấp, lắp đặt hoàn thành 02 Hệ thống quan trắc tự động liên tục cho Công ty và truyền dữ liệu về Sở TNMT Hải Dương theo đúng quy định.

- Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục cho lò đốt rác thải, các thông số: Lưu lượng, Áp suất, Nhiệt độ, Bụi tổng, SO2, NOx (NO2), CO và O2

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục cho trạm xử lý, các thông số: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni.

Hình ảnh lắp đặt

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: