Máy Phân Tích Tự Động Trực Tuyến Chất Lượng Nước Amoniac-Nitơ WDet-5000

Máy phân tích tự động trực tuyến chất lượng nước amoniac-nitơ WDet-5000

Tương thích với phương pháp chưng cất và trực tiếp, thuận tiện cho việc lựa chọn của người dùng
Đo không tiếp xúc quang-điện, độ chính xác cao, độ tin cậy cao
Các kỹ thuật pha loãng tiêm hình khuyên đa kênh được cấp bằng sáng chế đạt được tỷ lệ pha loãng lớn
Bơm nhu động nhập khẩu Hoa Kỳ. Trong điều kiện tạo một mẫu mỗi giờ, ống bơm có thể hoạt động bình thường trong hơn sáu tháng
Thuốc thử công thức đặc biệt, thời hạn sử dụng lâu dài
WDet-5000 cung cấp hai lựa chọn: phương pháp so màu thuốc thử của Nessler và phương pháp axit Salicylic. Thiết bị sử dụng công nghệ đo quang học mới nhất, có tính năng đo chính xác, giới hạn phát hiện thấp, độ tin cậy cao và khả năng thích ứng tốt, v.v. Nó tuân thủ các tiêu chuẩn thử nghiệm liên quan do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Tiểu bang ban hành và đã nhận được chứng chỉ các cơ quan nhà nước có liên quan về bảo vệ môi trường. Thuốc thử được thiết bị sử dụng có thể được pha chế theo tiêu chuẩn quốc gia.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: