THIẾT BỊ ĐO ĐA CHỈ TIÊU WDET-1000

Model: WDet-1000

Xuất xứ: Zetian/ChinaSensor

+ Nguyên lý đo: Hấp thụ quang phổ UVI không dùng hóa chất

+ Nguồn điện: 220VAC/50Hz

+ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001

Thiết bị đo đa chỉ tiêu WDET-1000
Model: WDet-1000
Xuất xứ: Zetian/China
♦ Sensor đo COD, TSS, Flow, pH, Nhiệt độ, có thể tùy chọn mở rộng
+ Nguyên lý đo: Hấp thụ quang phổ UVI không dùng hóa chất

+ Phương pháp làm sạch đầu đo: Bằng khí nén (tự động/ thủ công)

+ Thời gian đáp ứng: 60s

+ Độ lặp: 2%

+ Nhiệt độ hoạt động: 5-400C

♦ Màn hình hiển thị
+ Hiển thị các thông số: DO, BOD,COD, TSS, Nhiệt độ, pH, lưu lượng

+ Đơn vị hiển thị: mg/L, NTU, m3/h, oC, pH

+ Nhiệt độ làm việc: 0-60oC

+ Cổng kết nối: RS232/RS485/Analog (4-20mA)/USB

+ Nguồn điện: 220VAC/50Hz

+ Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: