PHẦN MỀM BÓC TÁCH TRUYỀN DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

Chuyển dữ liệu quan trắc của các trạm tự động, bán tự động sang dữ liệu hệ thống. Chuyển dữ liệu quan trắc của các trạm tại doanh nghiệp từ FTP Server sang dữ liệu hệ thống

+ Mã phần mềm: ETDEnv

+ Tên tiếng Việt: Bóc tách truyền dữ liệu môi trường

+ Tên tiếng Anh: Environment data extraction and transmission (Environment data ETL)

Chuyển dữ liệu quan trắc của các trạm tự động, bán tự động sang dữ liệu hệ thống.

Chuyển dữ liệu quan trắc của các trạm tại doanh nghiệp từ FTP Server sang dữ liệu hệ thống

Phần mềm bóc tách dữ liệu

 Dữ liệu truyền nhận từ các trạm được hiển thị trên giao diện màn hình giám sát, phục vụ cho công tác theo dõi mức độ an toàn của khí thải tại các trạm quan trắc khí.

Màn hình giám sát

popup

Số lượng:

Tổng tiền: