PHẦN MỀM DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

Theo dõi dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tại nhà máy của đơn vị doanh nghiệp (WebGIS thống kê số liệu quan trắc)

+ Mã phần mềm: BDEnv

+ Tên tiếng Việt: Dữ liệu quan trắc môi trường doanh nghiệp

+ Tên tiếng Anh: Business environment data monitoring system

Theo dõi dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tại nhà máy của đơn vị doanh nghiệp (WebGIS thống kê số liệu quan trắc)

WebGis hiển thị vị trí trạm quan trắc của nhà máy

Theo dõi số liệu quan trắc từ nhà máy, đưa ra các mức cảnh báo về tình trạng ô nhiễm hiện tại:

Số liệu quan trắc dạng bảng

Thống kê số liệu từ dạng số sang dạng biểu đồ, tạo sự thuận lợi trong quá trình theo dõi sự thay đổi của dữ liệu quan trắc theo thời gian thực

Biểu đồ thống kê số liệu quan trắc theo thời gian

popup

Số lượng:

Tổng tiền: