PHẦN MỀM DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẬP TRUNG

Dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tại nhà máy của các đơn vị doanh nghiệp sẽ được tập trung về Sở (Website Quản trị hệ thống)

+ Mã phần mềm: CMDEnv 

+ Tên tiếng Việt: Dữ liệu quan trắc môi trường tập trung 

+ Tên tiếng Anh: Centralized environment data monitoring system

Dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tại nhà máy của các đơn vị doanh nghiệp sẽ được tập trung về Sở (Website Quản trị hệ thống)

Giám sát các điểm quan trắc của các nhà máy trên nền bản đồ: 

Các điểm quan trắc tại các nhà máy thể hiện trên bản đồ

Dữ liệu quan trắc được hiển thị theo thời gian thực, cho phép theo dõi các chỉ số khí thải tác động lên môi trường, đồng thời đưa ra các cảnh báo tức thời cho đơn vị theo dõi tập trung.

Dữ liệu từ các các trạm quan trắc gắn tại nhà máy.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: