PHẦN MỀM QUAN TRẮC KHÍ HẬU

Phần mềm quan trắc khí hậu được xây dựng nhằm mục đích giảm mức độ ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh đến các cánh đồng nông sản bằng việc đưa ra các chỉ số về môi trường, và hình ảnh các loại sâu bệnh đang tác động trực tiếp đến nơi trồng trọt.

+ Mã phần mềm: CMEnv

+ Tên tiếng Việt: Quan trắc khí hậu 

+ Tên tiếng Anh: Climate monitoring system

- Phần mềm quan trắc khí hậu được xây dựng nhằm mục đích giảm mức độ ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh đến các cánh đồng nông sản bằng việc đưa ra các chỉ số về môi trường, và hình ảnh các loại sâu bệnh đang tác động trực tiếp đến nơi trồng trọt.

- Phần mềm được xây dựng đưa vào vận hành cho 2 nhóm người dùng chính: Nhóm dữ liệu tập trung từ các trạm quan trắc (Sở tài nguyền),  Nhóm doanh nghiệp theo dõi số liệu trên cách đồng.

- Dữ liệu quan trắc gồm: Nhiệt độ, độ ẩm, áp xuất, lượng mưa, hướng gió.... và dữ liệu hình ảnh được chụp từ thiết bị ghi hình được lắp đặt theo trạm. 

Thống số quan trắc môi trường theo thời gian thực.

- Cảnh báo mầm bệnh:
         Dữ liệu hình ảnh nhận được từ thiết bị quan trắc sẽ được phân tích và đối chiếu với thư viện ảnh mầm bệnh sẽ đưa ra thông tin cảnh báo về mức độ bệnh hiện tại.

-Cảnh báo chỉ số môi trường hiện tại:
         Dữ liệu về thông tin môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa… theo thời gian sẽ được phân tích và đưa ra các cảnh báo về môi trường. Từ những số liệu này sẽ giúp ích cho việc đưa ra các giải pháp ứng phó với thời tiết, đảm bảo mùa vụ.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: